Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

Διαχείριση αποβλήτων

Οι εργασίες που γίνονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας είναι απαιτητικές, προϋποθέτουν αυστηρή εφαρμογή κανόνων ασφαλείας, τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και για την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες των εμπορευματοκιβώτιων (containers), καθώς και των γενικότερων υπηρεσιών που πραγματοποιούμε.

Ξεχωρίζουμε για την τυπικότητά μας απέναντι στην εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι εγκαταστάσεις μας έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν κάτω από αυστηρές, ελεγχόμενες, ρυθμιζόμενες και καταγεγραμμένες συνθήκες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα προκειμένου να προστατεύουμε τόσο το περιβάλλον όσο και τα προϊόντα που καθημερινά μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε.

Παράλληλα, διαμορφώνουμε αισθητικά τους κοινόχρηστους χώρους μας με την φύτευση δέντρων και άλλων καλλωπιστικών φυτών προκειμένου να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική εταιρική μας κουλτούρα.

Όσοι έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις μας αντιλαμβάνονται τις υψηλές προδιαγραφές μας, τόσο από αισθητικής όσο και από άποψη ποιότητας στη διαχείριση των αποβλήτων μας. Η επιμέλεια, η τακτικότητα, η καθαριότητα και η εφαρμογή αυστηρών κανόνων λειτουργίας αποτελούν καθημερινότητα για την εταιρεία ΧΑΡΤΣΑΣ και το ανθρώπινο δυναμικό μας.

waste-management

Share this