Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

Οικολογική οδική συμπεριφορά

4609

Το μεταφορικό έργο αποτελεί βασική παράμετρο στις υπηρεσίες της εταιρείας μας. Αυτό συνεπάγεται πως πλην των επενδύσεων που υλοποιούμε ετησίως σε προηγμένης τεχνολογίας οχήματα θα πρέπει και οι οδηγοί μας να είναι εκπαιδευμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στους σύγχρονους κανόνες οδήγησης που επιτάσσουν μια σωστή και εναρμονισμένη με το περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο οδηγική συμπεριφορά.
Η πίστη μας στις έννοιες ασφάλεια, ποιότητα, αειφορία μάς κάνει να ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό γεγονός που αποδεικνύεται από τα σεμινάρια που πραγματοποιούμε για τους οδηγούς μας σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε ως εταιρεία, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα σεμινάρια οδηγών ISOPA, ADR, Αμυντικής Οδήγησης, καθώς και από ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως Shell, ELPE, κ.ά. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται σε ειδικούς χώρους που έχουμε διαμορφώσει στις εγκαταστάσεις μας. Η εκπαίδευση που αποτελεί βασική επένδυση και συγκροτεί την εταιρική μας κουλτούρα αποτελεί εχέγγυο για την ποιότητα των υπηρεσιών μας, οι οποίες πιστοποιούνται μέσω του ISO 39001:2012 για την ασφάλεια των μεταφορών. Έτσι, προστατεύουμε το περιβάλλον, τους συμπολίτες μας, καθώς και την ακεραιότητα των εμπορευμάτων που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας.

drive-safety

Share this