Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της HARTSAS πάνω στη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Ταχογράφων

Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της HARTSAS πάνω στη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Ταχογράφων

Με στόχο τη δια βίου μάθηση, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HARTSAS SA εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Λειτουργία Ηλεκτρονικών Ταχογράφων».

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, που υλοποιήθηκε από την PROEJCT YOU, οι οδηγοί της HARTSAS SA εκπαιδεύτηκαν πάνω στη λειτουργία των ταχογράφων, με έμφαση στο μενού εντολών και κίνησης του οχήματος, τις ενδείξεις, την εισαγωγή κάρτας εταιρείας και οδηγού, τη διαχείριση εκτυπώσεων, καθώς και όλες τις νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι οδηγοί ενημερώθηκαν για τη σημασία της αμυντικής οδήγησης και τους τρόπους που μπορεί αυτή να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στην ασφάλεια κατά την εργασία τους.

Στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας και με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της, η HARTSAS SA υλοποιεί σεμινάρια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εκπαιδεύοντας συστηματικά τους εργαζομένους της. Στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής ενημέρωση του δυναμικού της, ώστε να τηρεί όλους τους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας μεταφορικό έργο.

Share this