Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

Μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων

Βασικός τομέας δραστηριότητας της εταιρείας μας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων. Για το λόγο αυτό επενδύουμε σε σύγχρονα μηχανήματα που βοηθούν στην υλοποίηση του καθημερινού μας έργου προκειμένου εσείς να είστε απόλυτα ευχαριστημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Έτσι, για τις φορτοεκφορτώσεις των εμπορευμάτων και των εμπορευματοκιβωτίων (containers), τα μηχανήματά μας είναι ασφαλισμένα, με τις κατάλληλες άδειες και πιστοποιητικά, τα οποία τα χειρίζονται έμπειροι πιστοποιημένοι χειριστές.

Η διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων (containers) όπως φόρτωση, εκφόρτωση , επισώρευση μπορούν να υλοποιηθούν με ακρίβεια και συνέπεια με τη χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων.

Διαθέτουμε ιδιόκτητα περονοφόρα και ανυψωτικά εμπορευματοκιβωτίων (containers) διαφόρων τύπων τα οποία χειρίζονται εκπαιδευμένοι οδηγοί. Αυτό μας δίνει την άνεση να διαχειριστούμε οποιοδήποτε φορτίο ή εμπορευματοκιβώτιο (container).

Ποικίλα μηχανήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ιδιαίτερα φορτία, ενώ σε συνεννόηση μπορούμε να παρέχουμε στο χώρο σας τα μηχανήματά μας προκειμένου να υλοποιήσουμε το έργο που επιθυμείτε.

Όλα μας τα μηχανήματα διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα παραστατικά.

container-machines

Share this