Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

Τύποι μεταφορών και εκφορτώσεων σε εμπορευματοκιβώτια

Παντός τύπου φορτώσεις ή εκκενώσεις σε εμπορευματοκιβώτια

Για κάθε μικρό ή μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο (container), για κάθε μικρό ή μεγάλο δέμα για κάθε κοκκώδες ή ογκώδες υλικό που επιθυμείτε να μεταφέρετε, η εταιρεία μας, ΧΑΡΤΣΑΣ ΑΕ, μπορεί να σας προσφέρει την καλύτερη υπηρεσία στην ανταγωνιστικότερη τιμή της αγοράς. Οι δύσκολες αποστολές σε εξειδικευμένες φορτοεκφορτώσεις εμπορευματοκιβωτίων είναι ειδικότητά μας.

types-containers

Κοκκώδη υλικά

Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες ζάχαρης στη χώρα μας εμπιστεύονται την εταιρεία μας, ΧΑΡΤΣΑΣ ΑΕ. Επιλέγουν εμάς για τις φορτοεκφορτώσεις χύδην ζάχαρης, σε συσκευασία γιγάσακου. Η εταιρεία μας, με τη μέθοδο της αερομεταφοράς αναλαμβάνει την εκφόρτωση χύμα ζάχαρης, από το εμπορευματοκιβώτιο στο σιλό του εργοστασίου. Η εκφόρτωση, πραγματοποιείται τηρώντας όλους τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται από τον ΕΦΕΤ και αποτελεί ασφαλέστατο τρόπο για την πλήρωση του σιλό και διασφαλίζει στο έπακρο την ποιότητα του τροφίμου. Σύγχρονα μηχανήματα, εκπαιδευμένοι οδηγοί και ένα συνεχώς αναβαθμιζόμενο σύστημα πληροφοριών συντονίζονται καθημερινά για να παράγουν αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

granules

Όγκοι μαρμάρων

Μία ακόμη ξεχωριστή υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία μας στους πελάτες της είναι η εκκένωση ή η πλήρωση όγκων μάρμαρου από ή σε εμπορευματοκιβώτια. Ειδικά μηχανήματα, εκπαιδευμένοι χειριστές, ασφάλεια κατά τη διάρκεια του έργου από την φορτοεκφόρτωση μέχρι την τελική παράδοση κάνουν την εταιρεία μας μια από τις λίγες που εκπληρώνουν άριστα μια ακόμα δύσκολη υπηρεσία.

marble

Share this