Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

Οχήματα

Οι επενδύσεις πάνω στο αντικείμενο έργου μας είναι βασική παράμετρος για την επιτυχία μας. Με βάση αυτή τη στρατηγική έχουμε επιλέξει ως συνεργάτες μας τις εταιρείες VOLVO, καθώς και τη DAF από τις οποίες προμηθευόμαστε τελευταίας τεχνολογίας οχήματα για τις μεταφορές που υλοποιούμε σε όλη την επικράτεια.

Βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:

  • Φιλική προς το περιβάλλον αντιρρυπαντική τεχνολογία,
  • Αυστηρότατες προδιαγραφές βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Ασφάλιση του οχήματος για τη διεκπεραίωση κάθε τύπου μεταφοράς,
  • Ποιότητα κατασκευής.

Για την ασφαλή οδήγηση των άρτια εξοπλισμένων οχημάτων μας απαιτούνται και αντίστοιχες ικανότητες χειρισμού από τους οδηγούς μας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούμαι σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικά σεμινάρια για ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση.

Σεμινάρια οδηγών ISOPA, ADR, Αμυντικής Οδήγησης, έχουν πραγματοποιηθεί και από ιδιωτικές εταιρείες, όπως οι Hoyer, Shell, ELPE, κ.ά. Κάθε οδηγός της εταιρείας μας διαθέτει διπλώματα και πιστοποιητικά για παντός είδους μεταφορά που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας.

Παράλληλα, η ασφάλιση των οχημάτων και των εμπορευμάτων που μεταφέρονται αποτελούν πάγια τακτική μας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που λίγες εταιρείες μεταφοράς στη χώρα μας εφαρμόζουν.

Τέλος, τα προηγμένης τεχνολογίας συστήματα εποπτείας των μεταφορών μέσω GPS εγγυώνται όχι μόνο την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων, αλλά και την έγκαιρη παράδοση στον τελικό προορισμό.

vehicles
vehicles-1

Share this