Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

Τύποι Μεταφορών

Δέματα και Παλέτες

Μέσα από τους ειδικούς χώρους μας, καθώς και τα προηγμένης τεχνολογίας φορτηγά μας, μπορείτε να μεταφέρετε στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς τα δέματα σας ή τις παλέτες σας σε όλη την Ελλάδα, καθημερινά.

packages

Μεταφορές έμφορτων εμπορευματοκιβωτίων

Ο σύγχρονος εξοπλισμός μας και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας μπορούν να εξυπηρετήσουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων όλων των διαστάσεων και των βαρών Πανελλαδικά από τα πέντε (5) κέντρα φορτοεκφορτώσεων που διαθέτει η εταιρεία μας σε όλη την επικράτεια.

transport

Μεταφορά κενών εμπορευματοκιβωτίων

Σε οποιεσδήποτε συνθήκες κι αν επικρατούν ο εξοπλισμός μας, μας δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε τη μεταφορά κενών εμπορευματοκιβωτίων εντός λιμένος για τη φορτοεκφόρτωση πλοίων.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε 4 containerhandlers για τη διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων (containers). Αυτός ο εξοπλισμός είναι ιδανικός για ταυτόχρονη διαχείριση 2Χ40’ μονάδων, δίνοντάς μας τη δυνατότητα μέγιστου χρόνου απόδοσης.

IMG-20110830-00318

Μεταφορές δεξαμενών

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στον τομέα μεταφοράς δεξαμενών, καθώς είναι η πρώτη που έχει μεταφέρει εκατοντάδες δεξαμενές με πάσης φύσεως υλικό (αέριο, διαβρωτικό, εύφλεκτο, κ.ά.) για εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα. Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργούμε σύγχρονα συστήματα καθαρισμού και θέρμανσης δεξαμενών με γλυκόλη, ατμό ή ηλεκτρισμό.

dexamenes

Μεταφορές χύμα φορτίων

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας, ΧΑΡΤΣΑΣ ΑΕ συνεχίζονται και στον τομέα των χύμα φορτίων όπου και εδώ μια ποικιλία υπηρεσιών μπορεί να εξυπηρετηθεί από το έμπειρο δυναμικό μας, πάντα με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις νόμιμες άδειες για την κάθε μεταφορά.

IMG-20130708-02315

Εγκατάσταση γιγάσακων και μεταφορές χύδην φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια

Εξειδικευόμαστε στη μεταφορά χύδην φορτίων τα οποία απαιτούν ανατροπή του εμπορευματοκιβωτίου, όπως πέτρες, σκράπ κ.ά. Η εσωτερική επένδυση του γιγάσακου είναι μια μορφή συσκευασίας που αποτρέπει τη μόλυνση του μεταφερόμενου χύμα υλικού από εξωτερικές πηγές και καταργεί την ανάγκη για τη συσκευασία, παλετοποίηση και άλλες ενδιάμεσες εργασίες . Ένας άνθρωπος, χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα, μεταφέρει το προϊόν από τη γραμμή παραγωγής στην αποθήκη ή σιλό του πελάτη. Αυτό συνεπάγεται τη σημαντική μείωση του κόστους.

Η εταιρεία μας μπορεί να χειριστεί μεγάλες παρτίδες δεξαμενών παραδίδοντας σε εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα διοχετεύοντας στα σιλό των πελατών με τη διαδικασία της περιστροφικής βαλβίδας εκφόρτωσης σύμφωνα με τις νομοθεσίες και τις απαιτήσεις της ΕΕ.

7747

Μεταφορές υπέρβαρων ή υπερδιάστατων εμπορευματοκιβωτίων

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της εταιρείας μας, ΧΑΡΤΣΑΣ ΑΕ, είναι η μεταφορά εμπορευμάτων καθαρού βάρους έως και 28 τόνων μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο (container), νομίμως, είτε πρόκειται για φορτίο εισαγωγής είτε για φορτίο εξαγωγής.

Δυνατότητα που γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα χέρια του πελάτη εξαγωγέα ή εισαγωγέα καθώς μειώνεται το κόστος ανά προϊόν.

Για τις υπέρβαρες ή υπερδιάστατες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων (containers) διαθέτουμε 3 νέους φορτωτές που λειτουργούν σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

8700

Μεταφορές στερεών αποβλήτων μέσα σε εμπορευματοκιβώτια

Η ανακύκλωση και οι συναφείς υπηρεσίες αποτελούν πλέον βασική παράμετρο της αειφορίας των επιχειρήσεων αλλά και έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό χώρο. Πρώτη και σε αυτό το τομέα είναι η εταιρεία μας, ΧΑΡΤΣΑΣ ΑΕ, με εγκεκριμένες άδειες μεταφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Παρέχουμε στους πελάτες μας μεταφορά στερεών αποβλήτων Πανελλαδικά με τη συνέπεια και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν την εταιρεία μας.

apovlita

Share this