Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

Κεντρική Διοίκηση

Νικόλαος Χαρτσάς, Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, HARTSAS ΑΕ

Ο Νικόλαος Χαρτσάς είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (BSc) από το Πανεπιστήμιο του Indianapolis (UIndy).

Το έτος 2000, ίδρυσε την ατομική μεταφορική επιχείρηση Χαρτσάς Νικόλαος σε συνδυασμό με την αγορά του πρώτου φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

Τα έτη 2000-2010, δραστηριοποιήθηκε σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης προκειμένου να αποκτηθεί ιδία γνώση και άποψη για κάθε ένα απ’ αυτά. Συγκεκριμένα πραγματοποιεί δρομολόγια ως οδηγός φορτηγού, αποκτά άδεια μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, παρακολουθεί μαθήματα για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανήματος φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα Οικονομικής Διοίκησης– University of Michigan (15 εβδομάδες), Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Korea Institute of science (12 εβδομάδες), Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων -Πανεπιστήμιο Πειραιώς (3 μέρες), Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα webinar, σεμινάριο «Ηγεσία» με τον Δ. Μπουραντά.

Τον Απρίλιο του 2011, ολοκληρώνει τη στρατιωτική του θητεία ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Πυροβολικού και αναλαμβάνει τη διοίκηση της ατομικής μεταφορικής επιχείρησης Χαρτσάς Ιωάννης όπου μαζί με την ατομική επιχείρηση Χαρτσάς Νικόλαος έκτοτε, συστεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο.

Σήμερα, και μετά από συγχώνευση των δύο ατομικών επιχειρήσεων στην Ανώνυμη εταιρεία ΧΑΡΤΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, συνεχίζει την πορεία της εταιρείας ως Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της ΧΑΡΤΣΑΣ Α.Ε. Από τον Ιανουάριο 2015 είναι μέλος στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

central-administration

Share this