Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

Προφίλ

Από το 1955 η εταιρεία μας, με τον διακριτικό τίτλο ΧΑΡΤΣΑΣ ΑΕ, δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταφοράς εξυπηρετώντας ποικίλες ανάγκες μεταφορών από και προς όλα τα λιμάνια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ελλάδας.

Οι τομείς που δραστηριοποιούμαστε είναι οι μεταφορές, οι συνδυασμένες μεταφορές, οι αποθηκεύσεις και η διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων (containers).

Με 5 στρατηγικής σημασίας κέντρα μεταφόρτωσης και αποθήκευσης στην Ελληνική επικράτεια επικεντρωνόμαστε όλα αυτά τα χρόνια στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

profile

Share this