Τηλ: +30 210 4321 390 , Email: transports@hartsas.gr

(Ελληνικά) Ν. Χαρτσάς/EEL: Ερχονται ανακατατάξεις στο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας